سالن سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی

Davoudi Climbing GYM

بلدرینگ

بلدرینگ

سرطناب

سرطناب

سرعت

سرعت

tarikhche.png

تاریخچه

سنگنوردی، ورزشی به قدمت کوهنوردی است.صعود کوه ها به ویژه کوه های آلپ در اروپا (جایی که این رشته پایه گذاری شد) همواره نیازمند بالارفتن از صخره ها و سنگ ها بوده است. با این حال سنگنوردی به عنوان یک ورزش مجزا تنها درسالهای آغازین قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت.آلمانی ها و انگلیسی ها به دلیل ارتفاع کم کوه های آلپ در کشورهایشان اولین کسانی بودند که مشخصا به سنگنوردی پرداختند. سنگنوردی در آمریکا از 1920 به بعد آغاز شد.در آن سالها برای بسیاری افراد، سنگنوردی در مقایسه با ابهت و شکوه غیر قابل انکار ایستادن بر قله های بلند، بسیار کم اهمیت بود.بسیاری از کوهنوردان تنها برای ارتقای مهارت هایشان در کوهنوردی به این کار می پرداختند. تنها پس از دهه 50 بود که سنگنوردی توانست در آمریکا به عنوان یک ورزش جایگاه خود را پیدا کند.

اخبار و اطلاعیه ها

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

شرایط ثبت نام

 • رونوشت کارت ملی
 • ارائه اصل بیمه ورزشی دارای اعتبار
 • رضایت نامه ولی برای افراد زیر 18 سال
 • تکمیل فرم ثبت نام
ورودیه آزاد بدون آموزش یکصدوبیست وپنج هزار ریال برای هر جلسه بدون محدودیت زمان می باشد.
دوره های آموزشی :
ترمیک
saat

 • هزینه ثبت نام 3.900.000 ریال
 • هزینه آموزش 2.400.000 ریال( مدت دوره 12 جلسه متوالی، 3 روز در هفته، هز جلسه 2 ساعت،  غیبت کارآموز احتساب می گردد)
 • ورودیه 1.500.000 ریال ( امکان پرداخت، به صورت جلسه ای می باشد) 

 جلسه ای
 • هزینه ثبت نام 600.000 ریال
 • زمان هر جلسه 2 ساعت می باشد .
لوازم مورد نیاز
 • پوشاک مناسب
 • کفش سنگ نوردی
 • کیسه پودر 
 • پودر سنگ نوردی
sabtename_main_3.jpg

Search