سالن سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی

Davoudi Climbing GYM

بلدرینگ

بلدرینگ

سرطناب

سرطناب

سرعت

سرعت

tarikhche.png

تاریخچه

سنگنوردی، ورزشی به قدمت کوهنوردی است.صعود کوه ها به ویژه کوه های آلپ در اروپا (جایی که این رشته پایه گذاری شد) همواره نیازمند بالارفتن از صخره ها و سنگ ها بوده است. با این حال سنگنوردی به عنوان یک ورزش مجزا تنها درسالهای آغازین قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت.آلمانی ها و انگلیسی ها به دلیل ارتفاع کم کوه های آلپ در کشورهایشان اولین کسانی بودند که مشخصا به سنگنوردی پرداختند. سنگنوردی در آمریکا از 1920 به بعد آغاز شد.در آن سالها برای بسیاری افراد، سنگنوردی در مقایسه با ابهت و شکوه غیر قابل انکار ایستادن بر قله های بلند، بسیار کم اهمیت بود.بسیاری از کوهنوردان تنها برای ارتقای مهارت هایشان در کوهنوردی به این کار می پرداختند. تنها پس از دهه 50 بود که سنگنوردی توانست در آمریکا به عنوان یک ورزش جایگاه خود را پیدا کند.

اخبار و اطلاعیه ها

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

شرایط ثبت نام

مدارک مورد نیاز:

 • تکمیل فرم ثبت نام
 • اخذ کارت عضویت ( هزینه 500.000 ریال)
 • بیمه ورزشی دارای اعتبار (https://insurance.ifsm.ir/UserOnline/Login)
 • رضایت نامه ولی برای افراد زیر 18 سال

لوازم مورد نیاز:

 • پوشاک مناسب
 • کفش سنگ نوری 
 • پودر سنگ نوردی

جدول زمانبندی:

هزینه  استفاده از امکانات سالن:

 • آزاد ( بدون آموزش): 500.000ریال 
 • دوره های آموزشی :
 • جلسه ای ( هر جلسه 2 ساعت طبق جدول زمانبندی): 2.500.000 ریال
 • ترمیک:
 •  12 جلسه متوالی (3 روز در هفته,هر جلسه 2 ساعت) 15.000.000 ریال
 • 8 جلسه متوالی (2 روز در هفته,هر جلسه 2 ساعت) 12.000.000 ریال
 • 4 جلسه متوالی (1 روز در هفته,هر جلسه 2 ساعت) 8.000.000 ریال

 

 
sabtename_main_3.jpg

Search