قوانین و مقررات سالن

رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و مصوب به ویژه موارد مشروحه ذیل الزامی بوده و مسئولیت تخطی از موارد یاد شده تماما ً بعهده خاطی و بعلاوه نامبرده مکلف و ملزم به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل خود می باشد.

مربی: به شخصی اطلاق می شود که حداقل دارای مدرک مربیگری درجه3 صعودهای ورزشی بوده و در دوره های بازآموزی منطبق با ضوابط فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی شرکت نموده و همکاری خود را کتبا ً اعلام و مورد تائید مدیریت سالن باشد.

ورزشکار : به شخصی اطلاق می شود که با پرداخت هزینه های مصوب در زمانهای تعیین شده و مقرر ضمن رعایت کلیه مقررات و ضوابط ایمنی و اخلاقی اقدام به تمرین می نماید.

بازدیدکننده : به اشخاصی اطلاق می شود که با هماهنگی و کسب مجوز و رعایت تمامی اصول Â لازم الرعایه اقدام به حضور در سالن می نمایند.

1- رعایت کلیه قوانین ومقررات موضوعه ومصوب دولت جمهوری اسلامی

3- رعایت اصول و موازین اخلاقی

4- دارا بودن کارت بیمه ورزشی سال جاری

5- رعایت بهداشت فردی و محیطی

6- رعایت کامل مسائل ایمنی هنگام تمرین و حضور در سالن

7- رعایت اصول علمی و عملی تمرین

8- احترام به حقوق دیگران بالاخص احترام به کلیه زحمتکشان و دست اندرکاران و پیشکسوتان این رشته

9- حفظ و نگهداری اموال سالن و لوازم مورد استفاده و در صورت قصور جبران خسارات وارده

10- حفظ و مراقبت از لوازم شخصی

11- پرداخت هزینه ها و شهریه مصوببه مسئولین ذی ربط

12- رعایت زمان ورود و خروج طبق ساعات تعیین شده

13- هماهنگی کامل با مسئولین رسمی سالن در تمامی موارد

14- استفاده از پوشش مناسب ورزشی هنگام تمرین

15- استفاده از لوازم و تجهیزات دارای استاندارد های لازم

16- پر کردن فرمها و اوراق لازمه و رعایت تشریفات اداری مربوطه

Search