شرایط ثبت نام برای آموزش

مدارک مورد نیاز:

 • تکمیل فرم ثبت نام
 • اخذ کارت عضویت ( هزینه 200.000 ریال)
 • بیمه ورزشی دارای اعتبار (https://insurance.ifsm.ir/UserOnline/Login)
 • رضایت نامه ولی برای افراد زیر 18 سال

لوازم مورد نیاز:

 • پوشاک مناسب
 • کفش سنگ نوری 
 • پودر مایع سنگ نوردی

جدول زمانبندی:

هزینه  استفاده از امکانات سالن:

 • آزاد ( بدون آموزش): یکصدو پنجاه هزار ریال 
 • دوره های آموزشی :
 • جلسه ای ( هر جلسه 2 ساعت طبق جدول زمانبندی): 800.000 ریال
 • ترمیک ( 12 جلسه متوالی، سه روز در هفته، هر جلسه 2 ساعت) : 4.800.000 ریال
 

Search