شرایط ثبت نام برای آموزش

مدارک مورد نیاز:

 • تکمیل فرم ثبت نام
 • اخذ کارت عضویت ( هزینه 500.000 ریال)
 • بیمه ورزشی دارای اعتبار (https://insurance.ifsm.ir/UserOnline/Login)
 • رضایت نامه ولی برای افراد زیر 18 سال

لوازم مورد نیاز:

 • پوشاک مناسب
 • کفش سنگ نوری 
 • پودر سنگ نوردی

جدول زمانبندی:

هزینه  استفاده از امکانات سالن:

 • آزاد ( بدون آموزش): 500.000 ریال 
 • دوره های آموزشی :
 • جلسه ای ( هر جلسه 2 ساعت طبق جدول زمانبندی): 2.500.000 ریال
 • ترمیک:
 •  12 جلسه متوالی (3 روز در هفته,هر جلسه 2 ساعت) 15.000.000 ریال
 • 8 جلسه متوالی (2 روز در هفته,هر جلسه 2 ساعت) 12.000.000 ریال
 • 4 جلسه متوالی (1 روز در هفته,هر جلسه 2 ساعت) 8.000.000 ریال

 

 

Search