ده قانون برای عکاسی در سنگ نوردی

به عنوان سردبير بخش عکاسي مجله ي كلايمينگ تا كنون ساعات زيادي را صرف انتخاب بهترين عكس براي چاپ در مجله كرده ام. همه ميدانيم صعود كاري دشوار است و محيط صعود داراي زيبايي ها و جلوه هاي بصري فوق العاده اي است و اين احتمالا يكي از دلايل جذب شدن شما به اين ورزش میباشد. اما ثبت لذت صعود با فشار دادن تنها يك دكمه كار ساده اي نيست. تصور كنيد كه به همراه تمام باري كه داريد بايد يك دوربين حرفه اي را با خود از تمام شيب ها و موانع به بالاي كوه ببريد، با آن بالاي ديواره رفته، به كارگاه متصل شده و منتظر دوستتان شويد تا به ميانه ديواره برسد تا از او چند عكس بگيريد و تمام اين كارها را بايد در زمان طلايي تابش نور آفتاب انجام دهيد. ولي من فكر ميكنم ميتوان اين نوع عكاسي را بهتر نيز انجام داد.

Search