لیست محل اسکان ورزشکاران

از کلیه علاقه مندان به حضور در مسابقات بلدرینگ در خواست می گردد، در صورت نیاز به اسکان، نسبت به رزرو محل مورد نظر  اقدام نمایند

 

Search