روند آموزش سالن سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی

 

                                                                                             بنام خدا

روند آموزش سالن سنگ نوردی زنده یاد محمد داوودی

کارآموزانی که تصمیم به یادگیری ورزش مفرح سنگ نوردی را دارند، به طور متوسط نیاز به 3 ترم آموزش دارند .

این زمان ممکن است برای تمامی افراد یکسان نباشد .

پ ن : هر ترم شامل 12 جلسه متوالی  دو ساعت ، سه روز در هفته می باشد .

ترم اول :

Ø      اصول گرم کردن و سرد کردن

Ø      تعاریف

Ø      حرکت شناسی

ترم دوم:

Ø      تکنیک های های صعود

Ø      تکنیک های حمایت

Ø      بدنسازی تخصصی

ترم سوم:

Ø      تکنیک های پیشرفته

Ø      تکنیک های بلدرینگ

 

 

 

Search